O nás

Rozhodčí společnost Pardubice, s.r.o. je obchodní společností založenou v roce 2008 se sídlem v Pardubicích, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 24406.

Rozhodčí společnost Pardubice, s.r.o. byla založena za účelem organizačního, technického a administrativního zajištění rozhodčího řízení pro všechny subjekty, které se rozhodnou využít jejich služeb. Rozhodčí společnost Pardubice, s.r.o. zároveň organizačně, technicky a administrativně zabezpečuje zázemí pro činnost rozhodců tak, aby mohli nestranně a nezávisle rozhodnout majetkový spor mezi stranami.

Rozhodci spolupracující s Rozhodčí společnosti Pardubice, s.r.o. jsou výhradně odborníci s vysokoškolským právnickým vzděláním, kteří se specializují na problematiku především obchodního práva.

Rozhodčí společnost Pardubice s.r.o. nabízí efektivní a rychlé řešení obchodních sporů a při značné úspoře nákladů oproti řízení před obecnými soudy, neboť rozhodčí řízení právě díky své rychlosti bývá pro účastníky levnější. Zároveň však díky vysoké odbornosti rozhodců je zaručeno kvalifikované a nestranné rozhodnutí sporu.